Vuosi 2023 numeroina
ja tapahtumina

Vuosi 2023 oli Hämeenlinnan Seudun Vesi -konsernin kuudes toimintavuosi. HS-Vedelle vuosi 2023 oli kahdeskymmenestoinen täysimääräinen toimintavuosi ja HS-Hulevesipalveluille kuudes. HS-Veden kaikki osakkeet (150 228 kpl) ovat yhtiön omistajakuntien – Hämeenlinnan ja Akaan kaupunkien sekä Hattulan kunnan – omistuksessa. HS-Hulevesipalvelut on kokonaan HS-Veden omistama. 

Veden myynnin ja laskutetun jäteveden määrän kehitys

Vesilaitosyhdistyksen hintavertailu

(VVY, hinnat sis alv)

Liikevaihtoon sisältyvät erät

Konsernin liikevaihdon kehitys

Tapahtumia vuoden varrelta

Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu

Helmikuu

 • Hydrokopteria tarvittiin paineviemärin saneerauksessa Vanajavedellä.

Maaliskuu

 • Maailman vesipäivää vietettiin 22.3. 
 • Uusittu Vesitili-asiakasportaali otettiin käyttöön.

Huhtikuu

 • Hämeentien saneerauksen aloitus.

Toukokuu

 • Asiakasportaali Vesitiliin lisättiin sähköisiä toimintoja helpottamaan mm. asiakkaan vedenkulutuksen seuraamista.

Kesäkuu

 • Suunnitteluyksikkö tutustumassa Tampereen Seudun Keskuspuhdistamoon Sulkavuoressa. 
 • Luukkaankadun vesihuollon saneerauksen aloitus. 
 • Talousyksikkö Turun Veden vieraana.

Elokuu

 • Paroisten puhdistamon saneeraus- ja tehostamishanke valmistui ja urakat vastaanotettiin.
 • Toimitusjohtaja Jukka Meriluoto jätti irtisanomisilmoituksen.

Syyskuu

 • Häiriötiedotteiden tilaamisen taustajärjestelmä vaihtui uuteen.
 • Kunnallistekniikan saneerauksen aloitus Asemantiellä ja Istosperäntiellä Akaan Toijalassa.

Marraskuu

 • Laitosyksikkö tutustumassa Sulkavuoressa. 
 • HS-Veden uusittu asiakaslehti jaettiin toiminta-alueen asukkaille. 
 • HS-Veden hallitus valitsi uudeksi toimitusjohtajaksi Ari Kauniston (1.3.2024 alkaen).

Avainlukuja

Hämeenlinnan Seudun Vesi -konserni Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy HS-Hulevesipalvelut Oy
yksikkö 2023 2022 2021 2023 2022 2021 2023 2022 2021
Liikevaihto 1 000 € 23 892,40 23 937,80 22 506,90 22 380,88 22 446,60 21 039,20 1 511,48 1 491,20 1 467,60
Käyttökate 1 000 € 11 200,41 12 448,50 11 725,90 11 329,36 12 473,50 11 766,00 -128,99 -24,90 -40,10
Liikevoitto 1 000 € 905,90 2 688,80 2 515,20 1 034,96 2 713,80 2 555,30 -128,99 -24,90 -40,10
Liikevoitto liikevaihdosta % 3,79 11,23 11,20 4,62 12,09 12,10 -8,53 -1,67 -2,70
Tilikauden tulos 1 000 € -1 712,80 162,30 120,50 -1 583,70 162,30 120,50 -128,99 0,00 0,00
Oman pääoman tuotto % -0,03 0,3 0,2 -2,7 0,3 0,3 -2,7 -32,5 -52,1
Omavaraisuusaste % 40,0 40,14 41,0 39,8 39,6 41,0 2,8 9,49 11,1
Veden myynti 4 769 384 4 898 463 4 989 348 4 769 384 4 898 463 4 989 348
Jätevesipalveluiden myynti 4 651 837 4 780 255 4 807 234 4 651 837 4 780 255 4 807 234
Henkilöstön keskim. lkm hlöä 67 67 66 67 67 66
Tilikauden palkat ja palkkiot 1 000 € 3 432 3 217 3 045 3 432 3 217 3 045
Henkilöstön keski-ikä a 45 45 45 45 45 45
Koulutuspäivät d 196 203 91 196 203 91
Koulutuskustannukset 1 000 € 61 50 16 61 50 16
Työtapaturmat kpl 5 4 8 4 4 8
Tehdyt työtunnit h 97 771 104 122 107 826 97 771 104 122 107 826
Sairauslomat kokonaistunneista % 4,55 4,99 5,90 4,55 4,99 5,90