Tervetuloa
tutustumaan HS-Veden
vuosikertomukseen 2023

Kustannusten nopea nousu aiheuttaa koko vesihuoltoalalle taksojen korotuspaineita. Osa suunnitelluista saneerausinvestoinneista on myös jouduttu siirtämään tuleville vuosille.

Toimitusjohtajan katsaus

Melkein 8 vuotta yhtiötä johtanut toimitusjohtaja Jukka Meriluoto irtisanoutui elokuun lopulla 2023 ja hänen viimeinen työpäivänsä yhtiön palveluksessa oli karkauspäivänä 2024. Jukan panos yhtiön toimintatapojen kehittämisessä nykyiseen muotoon on ollut merkittävä.

Hänen aikanaan mm. jätevedenpuhdistusta ja verkosto-omaisuuden hallintaa on kehitetty ja monella saralla laitoksen toiminta on nykypäivänä vesilaitoskentän eturintamassa. HS-Veden hallitus valitsi marraskuussa allekirjoittaneen uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2024 alkaen. 

Vuosi 2023 numeroina ja tapahtumina

4 769 125 m3

myytyä käyttövettä

8 478 068 m3

käsiteltyä jätevettä

n. 24 M€

konsernin liikevaihto

Maaliskuu 2023

Maailman vesipäivää vietettiin jälleen 22.3.

Huhtikuu 2023

Hämeentien saneeraus aiheutti poikkeusjärjestelyitä Hämeenlinnan keskusta-alueen vilkkaaseen liikenteeseen huhtikuusta alkaen

Marraskuu 2023

HS-Veden uusittu asiakaslehti jaettiin toiminta-alueen asukkaille

Toimintakertomus
ja tilinpäätös

Käsillä oleva toimintakertomus on kuudes Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy -konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vastaavasti kuudes konsernitilinpäätös. Tilikausi 2023 oli emoyrityksen HS-Veden kahdeskymmenestoinen ja tytäryrityksen HS-Hulevesipalvelut Oy kuudes toimintavuosi.

HS‐Vesi
lyhyesti

HS-Vesi on Akaan, Hattulan ja Hämeenlinnan asukkaita ympärivuorokautisesti palveleva vesihuoltoyhtiö. Yhtiö huolehtii toiminta-alueellaan hyvälaatuisen veden hankinnasta, käsittelemisestä ja jakelusta sekä jätevesien poisjohtamisesta ja tehokkaasta käsittelystä. HS-Vesi toimii taloudellista hyötyä tavoittelematta. Yhtiö ylläpitää putkistojen ja käsittelylaitosten hyvää kuntoa ja varmistaa veden riittävyyden.