Henkilöstö

Yhtiön toiminta on organisoitu neljäksi yksiköksi, joiden palveluksessa on yhteensä 67 vesihuollon ammattilaista. 

Vesihuollon mestaritekijät

Vuoden 2023 lopussa yhtiön palveluksessa työskenteli 67 osaavaa ja motivoitunutta vesihuollon ammattilaista. Loppuvuodesta henkilöstöstä 19 oli naisia ja loput miehiä. Henkilöstöstä viisi oli määräaikaisia ja loput vakituisia.  

Vuoden 2023 keskimääräinen henkilömäärä oli 72 ja keski-ikä 31.12.2023 oli 45 vuotta.

Kausityöntekijöitä toukokuusta syyskuuhun oli kaikkiaan 12 eri työtehtävässä. Lisäksi oppisopimuksella aloitti vuoden aikana 3 työntekijää, joiden koulutus (Ympäristöalan ammattitutkinto, kartoittaja sekä merkonomi) jatkuu vielä seuraavalle vuodelle. Vuoden aikana kukaan ei eläköitynyt, yhden työsuhde päättyi irtisanoutumiseen.  

 

Luottamusmiehinä toimivat Kari Järvenpää sekä Sanna Heinonen ja he edustivat henkilöstöä mm. yhtiön johtoryhmässä. Avaintyönantajat Avainta ry on työnantajaedunvalvontajärjestö, jonka jäsen HS-Vesi on.  Kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta noudatetaan Avainta Tes:sta ja tuntipalkkaisen henkilökunnan osalta TTes:sta. Tuntipalkkaisia oli vuoden 2023 lopussa neljä henkilöä, loput kk-palkkaisia. 

Työsuojelutoiminta

Työsuojelutoimikunta kokoontui 4 kertaa vuodessa työsuojelupäällikön koolle kutsumana. Lisäksi toimikunta teki tutustumiskäynnin Akaan toimipisteeseemme.

Kertomusvuoden aikana tapahtui 5 työtapaturmaa, joka on yhden enemmän kuin edellisvuonna. Tapaturmat eivät aiheuttaneet pitkiä poissaoloja.

Työturvallisuutta pyritään parantamaan perehdyttämisellä, koulutuksilla ja turvallisuusohjeilla sekä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi työntekijöiden varusteisiin kiinnitetään huomiota sekä edellytetään käyttämään näkyviä työvaatteita, turvajalkineilla, kypärää ja muita suojaimia. Tarvittavia suojavälineitä tarkastetaan ja uusitaan säännöllisesti.

Työturvallisuushavaintoja kerätään henkilöstöltä ja sitä kannustaakseen yhtiö palkitsee useamman ilmoittajan vuodessa hyvillä palkinnoilla.

Koulutus

Henkilöstöä kannustettiin osallistumaan alan koulutuksiin. Korona ei enää aiempien vuosien tapaan asettanut rajoitteita koulutuksiin osallistumisille.

Työhyvinvointi

HS-Vesi tukee henkilöstön työhyvinvointia tarjoamalla työterveyspalvelut Terveystalon kautta. Työterveys on aktiivisesti mukana henkilöstön työhyvinvoinnin seurannassa ja ennaltaehkäisevän toiminnan tukena. Työhyvinvointia sekä muita työhön liittyviä asioita selvitettiin joka vuotisella henkilöstökyselyllä, josta arvosanat olivat kaikkiaan hyvät.

Koko henkilöstön alkusammutusharjoitus Hämeenlinnan VPK:n vetämänä toukokuussa 2023.

Virkistystoiminta

Yhtiö tukee henkilöstön virkistystoimintaa vuosittain laadittavan suunnitelman mukaisesti. Suunnittelusta ja tapahtumien toteutuksesta vastaa joka toinen vuosi valittava virkistystoimikunta. Yhteisiä tapahtumia järjestettiin mm. ulkoilupäivän, Tallinnan päiväretken ja pikkujoulujen merkeissä.

Henkilökunnalla oli lisäksi mahdollisuus erilaisiin vapaa-ajanharrastuksiin yhtiön tukemana. Tuettua toimintaa on käytettävissä Epassi- sovelluksen sallimissa paikoissa liikunnan, kulttuurin ja hyvinvoinnin osalta.