Toimitusjohtajan katsaus

Kustannusten nopea nousu aiheuttaa koko vesihuoltoalalle taksojen korotuspaineita. Osa suunnitelluista saneerausinvestoinneista on myös jouduttu siirtämään tuleville vuosille.

Melkein 8 vuotta yhtiötä johtanut toimitusjohtaja Jukka Meriluoto irtisanoutui elokuun lopulla 2023 ja hänen viimeinen työpäivänsä yhtiön palveluksessa oli karkauspäivänä 2024. Jukan panos yhtiön toimintatapojen kehittämisessä nykyiseen muotoon on ollut merkittävä. Hänen aikanaan mm. jätevedenpuhdistusta ja verkosto-omaisuuden hallintaa on kehitetty ja monella saralla laitoksen toiminta on nykypäivänä vesilaitoskentän eturintamassa. HS-Veden hallitus valitsi marraskuussa allekirjoittaneen uudeksi toimitusjohtajaksi 1.3.2024 alkaen. 

Ukrainan sodan seurauksena inflaatio pysyi korkeana, mikä nosti aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden hintoja. Tämä näkyi hintojen merkittävänä kohoamisena kautta linjan. Hintojen nousun seurauksena osa suunnitelluista saneerausinvestoinneista oli siirrettävä tuleville vuosille. Ostetun sähköenergian määrä puolestaan pieneni aiemmista vuosista suurelta osin Paroisten puhdistamon saneerauksen ansiosta. 

Verkosto-omaisuuden osalta kehitystyötä jatkettiin mm. rakentamalla Power BI-järjestelmä verkkotietojärjestelmän päälle. Power BI-järjestelmän avulla pystytään seuraamaan tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutusta verkosto-omaisuuteen sekä tuottamaan selkeää aineistoa päätöksenteon tueksi. 

Kustannusten nopea nousu koko vesihuoltoalalla aiheuttaa tuleville vuosille taksan korotuspaineita, mutta myös tarvetta talouden tarkempaan reaaliaikaiseen seurantaan. 

Yhtiön varautumista ulkopuolisia uhkia ja häiriöitä vastaan on parannettu mm. lisäämällä suojauksia ja lukituksia laitoksille sekä ottamalla käyttöön verkkotietojärjestelmän klooni paikalliselle palvelimelle. 

Moninaisista haasteista huolimatta henkilöstö suoriutui tehtävästään erinomaisesti. Kiitos kaikille yhtiön työntekijöille kuluneesta vuodesta. Jukalle kiitos tehdystä työstä yhtiön parhaaksi ja onnea uusiin haasteisiin. 

Ari Kaunisto 
toimitusjohtaja