Myynti ja asiakkaat

Asiakaspalvelu ja laskutus hoitavat kaikkien HS-Veden liittyjien vesi- ja työlaskutuksen sekä liittymisasiat.  

Asiakaspalvelu ja laskutus

Uusia liittymissopimuksia tehtiin 69 kpl (2022: 144 kpl), mikä on nykymuotoisen yhtiön pienin lukumäärä. Kiinteistön myyntitapahtumiin liittyviä omistajan vaihtoja tai haltijan muutoksiin liittyviä maksajan vaihtoja tehtiin yhteensä 879 kappaletta. Vesi- ja työlaskuja lähetettiin yhteensä 117 295 kappaletta. Kirjallisia reklamaatioita saapui yhteensä 5 kappaletta.

 

Vesilaskutusta, sopimustenhallintaa sekä vesimittareiden ylläpitoa hoidetaan Suomen Vesitieto Oy:n toimittamalla Vesitieto-järjestelmällä. Laskutuksen ja sopimuksenhallinnan sähköisiä asiakaspalveluprosesseja sekä asiakaspalautteita hoidetaan Trimblen eFeedback-järjestelmällä.  

Talous- ja henkilöstöhallinto

Emoyhtiön kirjanpito- ja palkanlaskentapalvelut hoidettiin yhteistyössä Sarastia Oy:n kanssa. Pääosa taloushallinnon ohjelmistoista sekä henkilöstöhallinnon järjestelmä järjestyvät Sarastian kautta.  HS-Hulevesipalveluiden kirjanpito hoidetaan Netvisor-järjestelmässä yhtiön omana työnä.  

Yhtiö kuuluu Hämeenlinnan kaupungin konsernitiliin, jolla on pääsopimus Hämeenlinnan Seudun Osuuspankin kanssa.  

Henkilöstöhallinnon osalta Nepton-järjestelmän käyttöönotto jatkui vuonna 2023. 

Asiakastyytyväisyys ja tiedottaminen

HS-Vesi on teettänyt asiakastyytyväisyystutkimuksen (WACSI = Water Customer Satisfaction Index) vuosittain Taloustutkimus Oy:llä. Kyselyssä asiakkaat arvioivat asteikolla 4–10 veden laatua, veden jakelua, vesilaitoksen palvelua ja viestintää useiden eri kriteerien perusteella. Näiden perusteella määritetään myös kokonaisarvosana vesilaitoksen toiminnalle.   

Kyselyyn haastateltiin kesän 2023 aikana satunnaispoiminnalla valittuja 25-74-vuotiaita asiakkaita (n=303) Hämeenlinnan, Hattulan ja Akaan alueelta.  Puhelinhaastatteluiden lisäksi toista vuotta käytössä on myös sähköinen tiedonkeruu nuorempien vastaajien tavoittamiseksi. 

Vastaava kysely tehtiin yhteensä 9 vesilaitoksella ja laitosten keskinäisessä vertailussa HS-Veden tulokset olivat vesilaitosten keskitasoa heikommat. Muilla osa-alueilla on tapahtunut lievää tyytyväisyyden heikkenemistä, paitsi veden jakelun osalta, joka on säilynyt edellisvuoden tasolla (9,00). Myös veden laatutekijät ovat pysyneet erinomaisella tasolla (8,94). Veden hintaan ja laatuun liittyvään viestintään tulee tulosten mukaan kiinnittää jatkossa erityistä huomiota (7,87–7,98). 

Kokonaistyytyväisyys vesilaitoksen toimintaan verrattuna joihinkin muihin paikallisiin toimijoihin (mm. jäteyhtiö, matkapuhelinoperaattori, energiayhtiö) on pysynyt lievästi muita paremmalla tasolla.  

Suurin osa (71 %) kokee edelleen saavansa riittävästi tietoa vesikatkoista tai muista häiriötilanteista, vaikka tulos onkin tippunut 6 prosenttiyksikköä vuodesta 2022. Vesilaitoksen tekstiviesti oli vesikatkoista tiedottamiseen edelleen ylivoimaisesti suosituin tapa (sekä HS-Vesi että kaikkien vesilaitosten keskiarvo).

Häiriötiedotteiden lähettämiseen tarkoitettu järjestelmä uusittiin toimintavuoden aikana. Vanhan järjestelmän elinkaaren päättyessä siirryimme syksyn 2023 aikana käyttämään ratkaisua, jossa viestien lähettäminen ja julkaisu kartalle tapahtuu suoraan jo ennestään käytössämme olevan verkkotietojärjestelmän kautta. Yhteystiedot hallitaan jatkossa Solteq’in Messaging Services -palvelussa, jonne asukas pystyy myös rekisteröimään yhteystietonsa ja tilaamaan tiedotteet vedenjakelun häiriötilanteista www-sivuilta löytyvän lomakkeen kautta. 

Myös asiakaslehti sai uuden ilmeen toimintavuoden aikana. Nimi vaihtui Vesimittarista Vesi-lehdeksi. Lehti on tuotettu yhteistyössä yli kymmenen muun suomalaisen vesihuoltolaitoksen kanssa. Osa lehden jutuista on kaikille yhteisiä ja sisältää ajankohtaista vesihuoltotoimintaan yleisesti liittyvää asiaa, ja osa on räätälöity oman vesihuoltolaitoksen tarpeisiin. Lehti ilmestyy edelleen kerran vuodessa.