Tervetuloa
tutustumaan HS-Veden
vuosikertomukseen 2022

Maailmantilanteen lisähaasteista huolimatta vesihuollon palvelutaso on saatu pidettyä korkealla tasolla ja esimerkiksi toimintaprosessien kehitystyötä on päästy jatkamaan.

Toimitusjohtajan katsaus

Edelliset kolme vuotta ovat haastaneet aiempia toimintatapoja ja yleistä turvallisuuden tunnetta. Viime vuoden keväällä päättynyt koronapandemia muutti totutut tavat tehdä työtä. Aiempi läsnäoloon perustunut työ pakotti pandemian myötä toimistohenkilöt etätöihin, kenttähenkilöstön porrastettuihin työaikoihin ja toimintamallien kehittämiseen työtehtävien jakamiseksi.

Koronapandemian seurauksena digitaalisten työkalujen hyödyntäminen ja jatkokehittäminen nousi keskeiseen rooliin. Pakon edessä digiharppaus tehtiin muutamassa kuukaudessa.

Vuosi 2022 numeroina ja tapahtumina

4 898 463 m3

myytyä käyttövettä

8 625 537 m3

käsiteltyä jätevettä

n. 24 M€

konsernin liikevaihto

Tammikuu 2022

THL:n raportti julkaistiin: Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä

Maaliskuu 2022

Asiakaspalvelupisteet avattiin jälleen ja noin 2 vuotta jatkuneet korona-ajan poikkeusjärjestelyt purettiin

Marraskuu 2022

Mahdollisen sähköpulan vaikutuksista vesihuoltoon viestittiin asiakkaille

Toimintakertomus
ja tilinpäätös

Käsillä oleva toimintakertomus on viides Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy -konsernin toimintakertomus ja tilinpäätös vastaavasti viides konsernitilinpäätös. Tilikausi 2022 oli emoyrityksen HS-Veden kahdeskymmenesensimmäinen ja tytäryrityksen HS-Hulevesipalvelut Oy viides toimintavuosi.

HS‐Vesi
lyhyesti

HS-Vesi on Akaan, Hattulan ja Hämeenlinnan asukkaita ympärivuorokautisesti palveleva vesihuoltoyhtiö. Yhtiö huolehtii toiminta-alueellaan hyvälaatuisen veden hankinnasta, käsittelemisestä ja jakelusta sekä jätevesien poisjohtamisesta ja tehokkaasta käsittelystä. HS-Vesi toimii taloudellista hyötyä tavoittelematta. Yhtiö ylläpitää putkistojen ja käsittelylaitosten hyvää kuntoa ja varmistaa veden riittävyyden.