Henkilöstö

Yhtiön toiminta on organisoitu neljäksi yksiköksi, joiden palveluksessa on yhteensä 65 vesihuollon ammattilaista.

Vesihuollon mestaritekijät

Vuoden 2022 lopussa yhtiön palveluksessa työskenteli 65 osaavaa ja motivoitunutta vesihuollon ammattilaista. Loppuvuodesta henkilöstöstä 18 oli naisia ja loput miehiä – yksi määräaikainen ja loput vakituisia. Koronarajoitusten päättyminen keväällä helpotti henkilöstön paluuta mm. etätöistä toimistotöihin. Koronaepidemian alussa tehtyjä etätyösopimuksia jatkettiin ns. normaaliin paluun jälkeenkin ja etätyömahdollisuus on kaikilla niillä, joiden työtehtävät sen mahdollistavat.

Vuoden 2022 keskimääräinen henkilömäärä oli 67 ja keski-ikä 31.12.2020 oli 45 vuotta. Poikkeusolojen päätyttyä oli kesä 2022 myös normaali kesätyöntekijöiden suhteen ja pystyimme palkkaamaan taas normimäärän tekijöitä.

Hakijamäärä ei ollut suuren suuri, mutta kaikkiin tehtäviin löytyi motivoituneita nuoria.

Vuoden aikana kaksi henkilöä jäi eläkkeelle ja yksi irtisanoutui, uusia henkilöitä aloitti viisi.

Luottamusmiehinä toimivat Kari Järvenpää sekä Sanna Heinonen ja he edustivat henkilöstöä mm. yhtiön johtoryhmässä. Avaintyönantajat Avainta ry on työnantajaedunvalvontajärjestö, jonka jäsen HS-Vesi on. Kuukausipalkkaisen henkilöstön osalta noudatetaan Avainta Tes:sta ja tuntipalkkaisen henkilökunnan osalta TTes:sta. Tuntipalkkaisia oli vuoden 2022 lopussa neljä henkilöä, loput kk-palkkaisia.

Työsuojelutoiminta

Työsuojelutoimikuntaan kuuluivat työsuojelupäällikkö, työsuojeluvaltuutetut, varatyösuojeluvaltuutetut ja HR. Toimikunta kokoontui 4 kertaa vuodessa työsuojelupäällikön koolle kutsumana.

Kertomusvuoden aikana tapahtui 4 työtapaturmaa, joka on 4 vähemmän kuin edellisvuonna. Tapaturmat eivät aiheuttaneet pitkiä poissaoloja.

Työturvallisuutta pyritään parantamaan perehdyttämisellä, koulutuksilla ja turvallisuusohjeilla sekä yhteistyöllä työterveyshuollon kanssa.

Lisäksi työntekijöiden varusteisiin kiinnitetään huomiota sekä edellytetään käyttämään näkyviä työvaatteita, turvajalkineilla, kypärää ja muita suojaimia. Tarvittavia suojavälineitä tarkastetaan ja uusitaan säännöllisesti.

Työturvallisuushavaintoja kerätään henkilöstöltä ja sitä kannustaakseen yhtiö palkitsee useamman ilmoittajan vuodessa pienillä palkinnoilla.

Koulutus

Henkilöstöä kannustettiin osallistumaan alan koulutuksiin. Kertomusvuoden alkupuoliskolla korona vielä vaikutti koulutusten järjestämisiin ja osallistumisiin. Osa koulutuksista pystyttiin toteuttamaan etäkoulutuksina. Syksyllä kirittiin jonkin verran koulutuksia kiinni.

Työhyvinvointi

HS-Vesi tukee henkilöstön työhyvinvointia tarjoamalla työterveyspalvelut Terveystalon kautta. Työterveys on aktiivisesti mukana henkilöstön työhyvinvoinnin seurannassa.

Virkistystoiminta

Yhtiö tukee henkilöstön virkistystoimintaa vuosittain laadittavan suunnitelman mukaisesti. Suunnittelusta ja tapahtumien toteutuksesta vastaa joka toinen vuosi valittava virkistystoimikunta. Syyspuolella kertomusvuotta yhteisiä kokoontumisia päästiin jälleen järjestämään normaaliin tapaan mm. pikkujoulut.

Henkilökunnalla oli lisäksi mahdollisuus erilaisiin vapaa-ajanharrastuksiin yhtiön tukemana. Tuettua toimintaa on käytettävissä EPassi- sovelluksen sallimissa paikoissa liikunnan, kulttuurin ja hyvinvoinnin osalta.