HS-Vesi lyhyesti

Osa veden luonnollista kiertokulkua

HS-Vesi on Akaan, Hattulan ja Hämeenlinnan asukkaita ympärivuorokautisesti palveleva vesihuoltoyhtiö. Yhtiö huolehtii toiminta-alueellaan hyvälaatuisen veden hankinnasta, käsittelemisestä ja jakelusta sekä jätevesien poisjohtamisesta ja tehokkaasta käsittelystä. HS-Vesi toimii taloudellista hyötyä tavoittelematta. Yhtiö ylläpitää putkistojen ja käsittelylaitosten hyvää kuntoa ja varmistaa veden riittävyyden. Yhtiö puhdistaa ja kierrättää käytetyn veden takaisin luontoon ammattitaidolla ja luotettavasti.

HS-Vesi toimii Akaan, Hattulan ja Hämeenlinnan alueen vesihuoltolaitoksena. Yhtiö on kokonaisuudessaan osakaskuntiensa omistuksessa. Yhtiön sisäinen toiminta on organisoitu neljäksi yksiköksi, joiden palveluksessa on yhteensä 65 vesihuollon ammattilaista.

Yhtiön vesihuoltopalvelut:

  • veden hankinta ja käsitteleminen
  • veden jakelu
  • jätevesien johtaminen viemäriverkostoa pitkin jätevedenpuhdistamoille
  • jätevesien puhdistus ja käsitellyn jäteveden johtaminen vesistöön

Muut ydinpalvelut, kuten esimerkiksi uusien liittymien kytkeminen yhtiön verkostoihin ja vesihuoltopalveluiden asiakaspalvelu sekä laskutus, tuotetaan itse. Suunnittelu- ja rakentamispalveluita ostetaan tilanteen mukaan sekä yksityiseltä sektorilta että osakaskunnilta.