Taulukoita

Verkostotilasto 2022

1.1.2022 Uudisrakennettu Saneerattu 31.12.2022
Sujutettu / pinnoitettu Uuteen sijaintiin Poistui saneerauksen yhteydessä Poistui korvaamatta
Vesijohdot 1 173 725 2 568 842 3 491 3 516 282 1 175 986
Raakavesi 24 487 16 0 0 0 0 24 494
Jätevesiviemärit 1 045 500 2 468 1 505 1 470 1 530 5 1 047 939
Hulevesiviemärit 383 433 2 721 0 977 1 247 271 385 689
YHTEENSÄ 2 627 136 7 773 2 347 5 938 6 293 558 2 634 108

Materiaalit metreittäin 2022

Runkoverkko Asbesti Betoni Muovi Rauta Muut Yhteensä
Raakavesi 23 764 600 130 24 494
Talousvesi 9 679 1 1 008 699 152 798 4 809 1 175 986
Jätevesi 1 156 64 999 975 059 413 6 312 1 047 939
Hulevesi 173 174 857 175 705 883 34 071 385 689
Yhteensä 11 008 23 9857 2 183 227 154 694 45 322 2 634 108

Puhdistamoiden kuormitukset, lupaehdot ja tulokset 2022

Puhdistamoiden kokonaiskuormitukset kg/a
BOD P N
BOD Pkok Nkok Virtaama mg/l kg/a mg/l kg/a mg/l kg/a
Lammi 750 51 8 519 340 766 2,2 750 0,15 51 25 8 519
Paroinen 33 371 1 669 16 0437 6 417 471 5,2 33 371 0,26 1 669 25 160 437
Akaa 8 776 317 35 479 1 867 300 4,7 8 776 0,17 317 19 35 479
YHT. 42 896,8444 2 037,09836 204 434,625
tn/a 43 2 204

Tietoja vesilaitoksista 2022

Vesilaitos Käyttöönottovuosi Lupa myönnetty Vedenottolupa
(m³/d)
Kaivot
(kpl)
Laitoksen kapasiteetti
(m³/d)
Pumpattu vesi
(m³/a)
Sähkö
(kWh)
Sähkö
(kWh/m³)
Kemikaalit
Ahvenisto 1910/1976/1980 23.5.1975 20 000 8 12 000 2 876 729 1 385 545 0,48 Kalkkirouhe, natriumhypokloriitti, ammoniumsulfaatti
Kylmälahti 1969/2006 19.9.1968 7 000 5 5 000 1 662 725 727 963 0,44 natriumhypokloriitti, ammoniumsulfaatti
Alajärvi* 1976 23.5.1975 20 000 10 000 2 536 614 617 115 0,24
Hakonummi 2001 21.12.1999 500 2 500 66 075 76 296 1,15 Kalkkirouhe
Isomäki 1975 10.2.1978 1 250/500 1 500 4 599 18 376 4,00
Nummenkylä 1985 1 100 2 133 11 609 5,44
Kalkkonen 1976/1991/2005 13.5.1996 2 000 1 1 000 198 462 156 074 0,79 Nestelipeä
PsPr** 1989 31.8.1978 1 500 1 1 500 271 972 327 394 1,20 Nestelipeä
Sepänkaarre 2003 7.7.1964/ 18.10.2012 –/ 1000 3 500 419 955 243 525 0,58
Kutila* 1977 22.12.1998 600 1 500 105 000 24 936 0,24
Hauho kk 1969/1977 5.3.1970 -400 1 500 87 011 61 092 0,70 Lipeä
Viittakivi 2009 10.2.2005 800 1 9 142 9 665 1,06
Lammi kk 1963/1984/2010 23.11.1963 —— 1 600 103 385 171 027 1,65 Hienokalkki, kalkkirouhe
Pyssymäki 1999 22.12.1999 1 000 2 600 235 244 116 743 0,50 Kalkkirouhe
Yhteensä 8 579 046 3 947 360 1,32

* raakavesipumppaamo
** osa laitoksesta toisen toimijan mittauksessa

Veden pumppaukset 2022

Hämeenlinna Hattula Renko Kalvola Hauho Lammi Akaa Akaa HS-Vesi
Ahvenisto (m³) Kylmälahti (m³) Janakkala (m³) Kalkkonen (m³) PsPr (m³) Hakonummi (m³) Isomäki (m³) Nummenkylä (m³) Sepänkaarre (m³) Hauho kk (m³) Viittakivi (m³) Lammi kk (m³) Pyssymäki (m³) HS-Vesi (m³) Lempäälä (m³) Valkeakoski (m³) Urjala (m³) yhteensä (m³) tuotanto
yhteensä (m³)
(osto/ myynti) (osto/myynti) (osto/myynti) (osto/myynti)
Tammikuu 232 328 139 786 -793 16 157 27 604 6 706 248 187 33 880 6 842 775 6 064 17 470 80 439 -5 094 -2 287 -1 404 71 654 48 8047
Helmikuu 207 893 126 608 -646 16 419 26 239 6 215 217 152 30 135 6 505 675 6 056 16 013 61 592 -4 821 3 887 -1 403 59 255 44 3127
Maaliskuu 233 486 141 061 -787 16 180 27 681 6 155 102 161 34 785 7 082 780 7 507 17 635 71 154 -5 223 -2 685 -1 581 61 664 492 614
Huhtikuu 227 045 136 982 -809 16 230 26 972 5 649 106 174 34 724 7 074 751 8 291 17 671 74 541 -4 895 3 850 -1 503 71 993 481 670
Toukokuu 250 538 146 427 -1 032 17 524 32 663 5 650 54 176 36 653 7 240 775 9 387 19 191 97 763 -5 528 -9 497 -1 649 81 090 52 6277
Kesäkuu 25 0706 14 4139 -1 336 9 656 2 4637 5 455 563 229 3 5963 7 818 756 1 1886 1 5743 91 651 -5 617 -9 156 -2 047 74 830 507 550
Heinäkuu 263 346 134 996 -1 425 17 562 11 974 5 305 556 226 35 673 87 27 778 8 662 23 081 90 116 -6 638 -9 437 -1 996 72 045 51 0887
Elokuu 280 581 139 265 -1 401 18 293 13 147 6 094 11 87 201 35 156 8 291 785 8 968 23 310 92 871 -7 438 -9 461 -1 617 74 356 535 278
Syyskuu 251 860 132 300 -1 333 17 389 10 661 4 768 333 154 32 505 6 992 753 9 189 21 640 76 103 -2 909 -3 020 -1 563 68 610 488 544
Lokakuu 230 837 145 289 -1 356 18 276 22 597 4 839 331 168 37 704 7 205 777 7 326 25 104 84 891 -2 811 -9 407 -1 551 71 122 50 0453
Marraskuu 215 448 147 050 -1 462 17 219 24 487 4 509 515 150 38 476 6 468 756 10 579 19 451 75 877 -2 802 -9 104 -1 562 62 410 485 107
Joulukuu 232 661 128 823 -1 347 17 557 23 311 47 32 385 156 34 301 6 765 781 9 470 18 934 79 436 -2 498 -9 238 -1775 65 926 477 877
Yhteensä 2 876 729 1 662 725 -13 726 198 462 271 972 66 075 4 599 2 133 419 955 87 011 9 142 103 385 235 244 976 434 -56 275 -65 554 -19 650 834 955 5 937 431
Päivässä: 7 881 4 555 -38 544 745 181 13 6 1 151 238 25 283 645 2 675 -154 -180 -54 2 288 1 6267

Investoinnit

KOHTEET Toteuma €
VERKOSTO 5 287 115,25
UUDISRAKENNUS 1 029 875,09
Ilomäentien VJ vaihe 1 1 300,00
Uusikylä II 119 463,19
Vuoritie 112 427,69
Akaa, Lastontie-Tojantie 29 527,00
Kylmäkosken aseman vesiosuuskunnan virtausmittauskaivot 14 650,00
Panssariportin alue 229 511,44
Hattulan Koulutie 85 413,50
Kaustantie, Hattula uud 21 192,43
Katinalantie , Hattula uud. 100,00
Puistonmäentien PV 128 069,13
Kutilan verkostolaajennus 288 220,71
SANEERAUS 4 282 946,21
Orapihlajantie 314 326,17
Hirvialho vaihe 1, kampusalue 654 966,03
Alatie 386,00
Kylkitien aluesaneeraus 10 019,97
Työmiehenkatu 450 307,87
Hirvialho vaihe 2 23 991,03
Haavistontie saneeraus 60 808,53
Tapiolantie-Petsamontie, Akaa saneeraus 100,00
Hämeentie-Ojakatu, Akaa saneeraus 100,00
Hakatie-Tähdentie, Akaa saneeraus 3 678,60
Hämeentien liikenneympyrä, Akaa saneeraus 13 082,09
Merventie 33 931,77
Kinnalantien kiertoliittymä Hattula saneeraus 10 503,81
Rapamäentie, ei toteuteta / AK 30 821,18
Viipurintie 539 035,73
Evontie vesihuollon saneeraus 522 730,72
Teerentien metsälinja saneeraus 5 547,82
Tölkkimäentien vj 18 505,60
Aulangon P24 saneeraus 33 042,58
Voutila Asevelikylä vaihe 2 401 703,56
Papinniitty alue 2 249 133,16
Parolantien loppupään vesijohto 3 490,61
Hml, Hämeentien saneeraus 15 723,50
Tölkkimäentie HV 716,49
Luukkaanlahden paineviemärin saneeraus 128 337,83
Luukkaanlahden tuloviemärin saneeraus 20 638,88
Karanojantien kapasiteettilaajennus 440,87
Lamminraitin saneeraus 26 560,94
Mommilantien saneeraus 4 609,40
Ahvenistontien muutokset 2022-2023 241 730,13
Kartanonpuiston viemäri 413 020,86
Louhimokatu – Suomen Kasarmi katu saneeraus 7 092,76
Aleksis Kiven kadun ympyrä, verkostosaneeraus 26 376,00
Hauhon keskusta, san 1 449,00
Päävesijohtojen saneeraus 16 036,72
MUUT VERKOSTOINVESTOINNIT -25 706,05
PUMPPAAMOIDEN UUDISRAKENTAMINEN 117 786,92
Akaa-Point 117 786,92
LAITOS 10 986 779,00
ERILLISHANKKEET 9 383 211,42
Paroisten puhdistamon perusparannus 8 273 735,89
Viialan AVS sekä Parolan ja Kalvolan vesitornit 1 109 475,53
VUOSISANEERAUKSET KIINTEISTÖT 280 164,55
VUOSISANEERAUKSET KONEET 335 528,34
PUMPPAAMOIDEN JA PK-ASEMIEN SANEERAUKSET 786 866,92
AUTOMAATION UUSIMINEN 70 922,58
VEDENHANKINNAN JA VEDENKÄSITTELYN KEHITTÄMINEN 130 085,19
MUUT INVESTOINNIT 11 167,52
Kaikki yhteensä 16 402 848,69

Vesisäiliöt

Ylävesisäiliöt (m³) Alavesisäiliöt (m³)
Ahvenisto 2 350
Kylmälahti 400
Alajärvi 40
Sairio 2 000
Moreeni 2 000
Hakonummi 100
Kalkkonen 200
Sepänkaarre 100
Kalvola, torni 800
Pyssymäki 70
Lammi 100
PsPr 200
PsPr, torni 380
Viiala, torni 600
Toijala, torni 900
Toijalan alavesisäiliö 1 000
Viialan alavesisäiliö 500