Vuosi 2022
numeroina ja
tapahtumina

Vuosi 2022 oli Hämeenlinnan Seudun Vesi -konsernin viides toimintavuosi. HS-Vedelle vuosi 2022 oli kahdeskymmenesensimmäinen täysimääräinen toimintavuosi ja HS-Hulevesipalveluille viides. HS-Veden kaikki osakkeet (150 228 kpl) ovat yhtiön omistajakuntien – Hämeenlinnan ja Akaan kaupunkien sekä Hattulan kunnan – omistuksessa. HS-Hulevesipalvelut on kokonaan HS-Veden omistama.

Veden myynnin ja laskutetun jäteveden määrän kehitys

Vesilaitosyhdistyksen hintavertailu

(VVY, hinnat sis alv)

Liikevaihtoon sisältyvät erät

Konsernin liikevaihdon kehitys

Tapahtumia vuoden varrelta

Tammi
Helmi
Maalis
Huhti
Touko
Kesä
Heinä
Elo
Syys
Loka
Marras
Joulu

Tammikuu

 • Allekirjoitettiin urakkasopimus Viialan alavesisäiliön rakentamisesta
 • THL:n raportti julkaistiin: Suomessa käytetään erittäin hyvälaatuista talousvettä

Helmikuu

 • Sota Ukrainassa alkoi lisäten kustannuksia ja varautumisen tasoa
 • Kutilan vesihuollon saneerauksen aloitus, maanleikkausta, ruoppausta ja Äimäjärven rannan massanvaihtoa

Maaliskuu

 • Asiakaspalvelupisteet avattiin jälleen ja noin 2 vuotta jatkuneet korona-ajan poikkeusjärjestelyt purettiin

Toukokuu

 • Ahvenistontien ja Viipurintien saneerausten aloitus
 • Joulukuun lopussa 2021 tapahtuneen Jyrätien jätevesivuodon vesistövaikutuslausunto julkaistiin

Kesäkuu

 • HS-Veden pääkonttorirakennuksen katolla ensimmäisen kokonaisen kalenterivuoden sähköä tuottaneet aurinkopaneelit ovat vuoden aikana talteen ottaneet 22,31 MWh sähköenergiaa, mikä vastaa reilun yhden sähkölämmitteisen omakotitalon vuosikulutusta.

Heinäkuu

 • Hattulassa etsittiin runsaasti julkisuutta saanutta vesijohtovuotoa

Syyskuu

 • Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan valmistuneen Pintakuivatuksen ja viemäriverkoston paikkatietopohjainen ristiin analysointi -yhteishankkeen loppuraportti julkaistiin

Marraskuu

 • Mahdollisen sähköpulan vaikutuksista vesihuoltoon viestittiin asiakkaille
 • Asiakaslehti jaettiin kaikkiin toiminta-alueen kotitalouksiin
 • HAMK:n Forssan kampuksen luento- ja keskustelutilaisuudessa käsiteltiin vesihuoltoon liittyviä myyttejä. Hanaveden hintaa demonstroitiin tilaisuudessa sadan vesiämpärin pyramidilla ja verrattiin pariin kioskista ostettuun vesipulloon.

Joulukuu

 • Laitosyksikön vierailu Tekniikan museolla Helsingissä

Avainlukuja

Hämeenlinnan Seudun Vesi -konserni Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy HS-Hulevesipalvelut Oy
yksikkö 2022 2021 2020 2022 2021 2020 2022 2021 2020
Liikevaihto 1 000 € 23 937,8 22 506,9 21 653,1 22 446,6 21 039,2 20 138,7 1 491,2 1 467,6 1 514,4
Käyttökate 1 000 € 12 448,5 11 725,9 10 865,0 12 473,5 11 766,0 10 936,9 -24,9 -40,1 29,0
Liikevoitto 1 000 € 2 688,8 2 515,2 2 239,1 2 713,8 2 555,3 2 210,1 -24,9 -40,1 29,0
Liikevoitto liikevaihdosta % 11,2 11,2 10,3 12,1 12,1 11,0 -1,7 -2,7 1,9
Tilikauden tulos 1 000 € 162,3 120,5 -70,9 162,3 120,5 -94,1 0,0 0,0 23,2
Oman pääoman tuotto % 0,3 0,2 -0,1 0,3 0,3 -0,2 -32,5 -52,1 35,5
Omavaraisuusaste % 40,1 41,0 45,0 39,6 41,0 45,1 9,5 11,1 11,3
Veden myynti 4 898 463 4 989 348 4 938 898 4 898 463 4 989 348 4 938 898
Jätevesipalveluiden myynti 4 780 255 4 807 234 4 763 750 4 780 255 4 807 234 4 763 750
Henkilöstön keskim. lkm hlöä 67 66 63 67 66 63
Tilikauden palkat ja palkkiot 1 000 € 3 217 3 045 2 968 3 217 3 045 2 968
Henkilöstön keski-ikä a 45 45 45 45 45 45
Koulutuspäivät d 203 91 148 203 91 148
Koulutuskustannukset 1 000 € 50,0 16,3 19,3 50,0 16,3 19,3
Työtapaturmat kpl 4 8 12 4 8 12
Tehdyt työtunnit h 104 122 107 826 109 247 104 122 107 826 109 247
Sairauslomat kokonaistunneista % 4,99 5,9 3,7 5,0 5,9 3,7