Toimitusjohtajan katsaus

Maailmantilanteen lisähaasteista huolimatta vesihuollon palvelutaso on saatu pidettyä korkealla tasolla ja esimerkiksi toimintaprosessien kehitystyötä on päästy jatkamaan.

Edelliset kolme vuotta ovat haastaneet aiempia toimintatapoja ja yleistä turvallisuuden tunnetta. Viime vuoden keväällä päättynyt koronapandemia muutti totutut tavat tehdä työtä. Aiempi läsnäoloon perustunut työ pakotti pandemian myötä toimistohenkilöt etätöihin, kenttähenkilöstön porrastettuihin työaikoihin ja toimintamallien kehittämiseen työtehtävien jakamiseksi. Koronapandemian seurauksena digitaalisten työkalujen hyödyntäminen ja jatkokehittäminen nousi keskeiseen rooliin. Pakon edessä digiharppaus tehtiin muutamassa kuukaudessa. Ilman pandemiaa vastaava kehityskaari olisi kestänyt parisen vuotta ja lopputulos kattavuuden suhteen olisi todennäköisesti jäänyt vaatimattomammaksi. Pandemian seurauksena osittainen etätyömahdollisuus on jäänyt arkeemme. Kehittyneet työnjakotavat mahdollistivat myös joustavan työajan käyttöönoton kenttähenkilöstölle, tosin käytännön syistä rajoitetumpana kuin toimistotyössä.

Koronapandemia antoi esimakua toimitusketjujen haavoittuvuudesta etenkin tietoteknisten komponenttien ja laitteiden saatavuudessa. Venäjän yli vuosi sitten aloittama hyökkäys Ukrainaan lisäsi toimitusketjujen haavoittuvuuteen perushyödykkeiden (osa kemikaaleista, energia) saatavuuteen liittyvät riskit. Samalla varautuminen sotatilan ja hybridivaikuttamisen mahdollisuuteen nousi aiempaa selvemmin mahdollisten skenaarioiden joukkoon. Vesihuollon lamauttaminen ja tuhoaminen on ollut osa hyökkääjän keinovalikoimaa, mikä on tehostanut eri asteista varautumissuunnittelua myös vesihuoltolaitoksilla. Eräänä konkreettisena toimenpiteenä olivat toimintavuoden aikana järjestetyt vesihuollon häiriötilanne- ja kyberturvaharjoitukset.

Sodan seurauksena inflaatio kiihtyi, mikä nosti aineiden, tarvikkeiden ja palveluiden hintoja. Tämä näkyi erityisesti verkostourakoiden hintojen merkittävänä kohoamisena, minkä seurauksena osa suunnitteluista saneerausinvestoinneista oli siirrettävä tuleville vuosille. Onneksemme suurimmat laitoshankkeet ehdittiin kilpailuttamaan ennen sotaa ja inflaation merkittävää voimistumista. Sähköenergian hinnan muutos jäi myös pieneksi aiemmin tehtyjen onnistuneiden hintakiinnitysten vuoksi, mikä suojasi vesiyhtiötä pörssisähkön hinnannousulta. Sodan välillisesti aiheuttamista lisähaasteista huolimatta vesihuollon palvelutaso saatiin pidettyä korkealla tasolla ja toimintaprosessien kehitystyötä jatkettiin mm. omaisuuden hallinnassa.

Koronapandemian päättyminen mahdollisti reilun kahden vuoden tauon jälkeen normaalin kanssakäymisen työkavereiden, kollegoiden ja sidosryhmien kanssa. Spontaanit kohtaamiset ovat parantaneet tiedonkulkua ja yhdessä tekemisen henki on ollut vahvemmin läsnä. Moninaisista haasteista huolimatta henkilöstö suoriutui tehtävästään erinomaisesti. Kiitos kaikille yhtiön työntekijöille kuluneesta vuodesta.

Jukka Meriluoto
toimitusjohtaja